Remonto paslaugų taisyklės

Įrašą sukūrė

Toliau nurodomos taisyklės kuriomis vadovaujamės remontuodami elektroniką.

Įrenginio priėmimas.

Įrenginio priėmimas atvykus į servisą: apžiūrime įrenginio būklę, informuojame apie įrenginio trūkumus, padaromos įrenginio nuotraukos. Klientas tiek telefonu tiek ir remonto dirbtuvėse informuoja apie įrenginio gedimus, ar kitus trūkumus ir jei yra galimybė vietoje nustatoma preliminari remonto kaina. Jei preliminarios kainos nėra galimybės nustatyti, tuomet kaina yra informuojama po patikros, o patikros kaina yra nurodyta kainoraštyje. Vietoje atlikta pirminė įrenginio apžiūra nieko nekainuoja, nei įrenginys nėra ardomas. Gedimo nustatymas standartiškai trunka iki 4 darbo dienų, priklausomai nuo įrenginio tipo bei gedimo sudėtingumo. Jeigu gedimas yra 3 lygio, tuomet gedimo nustatymas gali trukti ir iki 2 savaičių. Jei atlikus patikrą klientas atsisako remonto, tuomet yra taikomas diagnostikos mokestis, kuris nurodytas kainoraštyje. Išskirtiniais atvejais, kuomet remontuojamas įrenginys yra kompleksinis, sunkiai ardomas ar turi specifinių remonto/patikros sudėtingų sudedamųjų dalių, tokiu atveju patikros kaina gali būti didesnė, nei nurodyta kainoraštyje, bet privalo būti informuota prieš atliekant patikrą.

Pradedami remonto darbai.

Atlikus įrenginio patikrą/diagnostiką, klientas yra informuojamas dėl remonto kainos nurodytais kontaktiniais duomenimis. Jeigu remonto kaina neviršija 40 EUR sumos, tokiu atveju įrenginys yra remontuojamas be kliento sutikimo. Įrenginio remonto terminai yra informuojami telefonu ar kitais nurodytais kontaktais tik suderinus su klientu. Jei nutinka taip, jog remonto atlikti per sutartą terminą nebėra galimybės (vėluoja siunta, dalis nebetiekiama ir pan.), klientas visada yra apie tai informuojamas nurodytais kontaktais ir gavus kliento sutikimą yra pratęsiamas remonto terminas jei yra tokia galimybė ir remontas yra tęsiamas numatyta tvarka. Vykdant remonto darbus visada yra galimybė, jog liks įrenginio ardymo žymės ar įrenginio būklė gali pablogėti, dėl stipriai pažeisto įrenginio. Servisas neatsako už gedimus, kurių priėmimo metu ar patikros metu nebuvo pastebėta ar jų nebuvo įmanoma nustatyti.

Remonto metu neatsakome: už klientų asmeninę informaciją, kuri yra palikta jų įrenginiuose bei laikmenose taip pat už programinę įrangą, jos legalumą bei kitas įdiegtas programas.

Įrenginio atsiėmimas ir garantija.

Atsiimant įrenginį būtina patikrinti, ar grąžinta visa pristatyta įranga. Po įrenginio atsiėmimo dėl jo priedų ar papildomos įrangos pretenzijos nepriimamos. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo remonto darbų užbaigimo datos. Garantinio aptarnavimo sąlygos nurodytos straipsnyje „Garantinis aptarnavimas„, o garantinis kvitas laikoma sąskaita faktūra, kuri buvo klientui suteikta įrangos grąžinimo metu arba išsiųsta el. paštu ar kitais būdais (messenger, whatsapp, viber ir t.t.).

Apie atliktą remontą ir atsiėmimui paruoštą įrenginį klientas informuojamas skambučiu, žinute arba el. paštu arba kitais būdais (messenger, whatsapp, viber ir t.t.). Pranešimas siunčiamas į kliento nurodytą kontaktinį telefono numerį arba el. paštą ar kitais nurodytais kliento kontaktais. Apie atliktą remontą klientai informuojami šiuo tel. nr.: +370 658 78988. Klientas suremontuotą įrenginį privalo atsiimti per 14 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie remonto darbų pabaigą. (Apie atliktą remontą informuojame skambučiu, el. pašto laišku ar žinute ar kitais nurodytais būdais). Klientui neatvykus atsiimti remonto ar dalies, per 14 kalendorinių dienų jis yra pakartotinai informuojamas dėl neatsiimto įrenginio ar užsakytų dalių kliento nurodytais kontaktais.

Neatsiėmus įrenginio dėl neaiškių priežasčių ar užsakytų prekių per 1 mėn. nuo sutvarkymo ar kliento informavimo datos, pradedamas taikyti sandėliavimo mokestis: už 7 kalendorines dienas – 1 Eur. Jei įrenginys ar užsakytos dalys yra neatsiimtos po 3 mėnesių (90 kalendorinių dienų) dėl nepateisinamų priežasčių ar neinformavus serviso dėl susiklosčiusios situacijos, įrenginys ar užsakytos detalės yra utilizuojamos be galimybės reikšti pretenziją. Įrenginio ar užsakytų detalių atsiėmimas po utilizavimo proceso nebegalimas, o sandėliavimo mokestis laikomas nebegaliojančiu.